Học Viện Đào tạo nghề & Hướng nghiệp Online OVTAC

Địa chỉ: Số 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01,
Gò Vấp, TPHCM (Phòng C101, khu C trường)
 Điện thoại: 028.66.844.425
 Email: daotaochungchinganhan2020@gmail.com
 Website: daotaochungchinganhan.com

Tuyển Sinh Trung Cấp Kỹ Thuật Chế Biến Món Ăn Ovtac
Tuyển Sinh Cao Đẳng Quản Trị Khách Sạn Ovtac
Tuyển Sinh Trung Cấp Quản Trị Lữ Hành Ovtac
Tuyển Sinh Cao Đẳng Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Điện Tử

TẦM NHÌN

Xây dựng OVTAC trở thành đơn vị mạnh và chuyên nghiệp trong lĩnh vực Hỗ trợ giáo dục, Nghề nghiệp, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phát triển hoạt động các hoạt động đào tạo hiện tại thành một trong những hoạt động đào tạo thiết yếu một cách hệ thống (từ khảo sát nhu cầu, xây dựng, quảng bá, tổ chức thực hiện, đánh giá), mở rộng hoạt động ở tất cả các ngành nghề đào tạo, các lĩnh vực có khả năng, đi sâu với từng chuyên ngành, kết hợp các chuyên ngành có liên quan, sử dụng nhiều hình thức đào tạo từ tập trung tại trung tâm đến đào tạo theo địa chỉ nhằm mục tiêu:

  • Gắn kết với yêu cầu xã hội cụ thể là gắn kết với các doanh nghiệp, với các người học có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ;
  • Tiếp nhận và hỗ trợ học viên các chương trình học Ngắn hạn, dài hạn, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau Đại học,…
  • Tạo thêm môi trường thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm nhà tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó.
  • Bồi dưỡng kỹ năng sống, nhận diện, làm chủ, phát triển bản thân; kỹ năng tìm việc và tự tạo việc làm cho sinh viên

Sứ mệnh

  • Hỗ trợ học viên hết mình, tư vấn những chương trình tốt nhất
  • Xây dựng mối quan hệ tin cậy bền vững với đối tác
  • Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện cho nhân viên phát huy hết khả năng
  • Luôn ý thức lợi ích của OVTAC gắn liền với lợi ích xã hội và những hoạt động đóng góp cho xã hội là một phần trách nhiệm của OVTAC đối với cộng đồng.