Khóa học kế toán thương mại dành cho người mới

1,500,0007,000,000

Khoá học kế toán Thương mại | Đây là khoá học dành cho các bạn kế toán mới bước vào nghề kế toán chưa biết gì hay những bạn kế toán đã quên mất nghiệp vụ, cả các nhà quản lý doanh nghiệp học thêm để hiểu về kế toán. Để hiểu một cách chi tiết đầy đủ về vị trí công việc kế toán tổng hợp trong Doanh nghiệp, hãy cùng trải nghiệm giờ thực hành nghiệp vụ kế toán như đi làm ngay bây giờ.

Gọi ngay
Chat với chúng tôi
Chat với chúng tôi
Facebook Messenger