Khóa học kế toán tổng hợp sản xuất bê tông tươi

3,550,00012,500,000

Học kế toán công ty sản xuất bê tông tươi – Sản xuất bê tông tươi chính là một loại hình của công ty sản xuất. Tuy nhiên qua quá trình tại trung tâm làm dịch vụ nhiều về loại hình này nhận thấy đối với lĩnh vực này cần có thêm 1 số điểm khác hơn so với các loại hình sản xuất thông thường. Do đó căn cứ trên hồ sơ kế toán thực tế đối với loại hình này.

Gọi ngay
Chat với chúng tôi
Chat với chúng tôi
Facebook Messenger