Khóa học kế toán tổng hợp Sản xuất – Xuất khẩu

1,950,000

Học kế toán tổng hợp Sản xuất Xuất khẩu | Kế toán sản xuất là tập hợp và phân bổ chính xác, kịp thời các loại chi phí sản xuất theo từng đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành. Trên cơ sở đó, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất. Tính toán chính xác giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành. Đồng thời phản ánh lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành, nhập kho hay tiêu thụ (chi tiết từng hoạt động, từng mặt hàng).

Song song vào việc sản xuất với loại hình doanh nghiệp này cần am hiểu sâu về đầu vào là nhập khẩu, cách hạch toán về nhập khẩu và xuất khẩu, thủ tục liên quan. Hãy tham gia để trải nghiệm chương trình học kế toán tổng hợp sản xuất xuất khẩu thực tế ngay hôm nay.

Gọi ngay
Chat với chúng tôi
Chat với chúng tôi
Facebook Messenger