Khóa học tổng hợp kế toán hợp tác xã nông nghiệp

2,950,00012,500,000

Bạn đang chưa biết cách xây dựng định mức giá thành thực tế của sản phẩm dịch vụ nông nghiệp được xác định vào cuối vụ hoặc cuối năm? Nông nghiệp là ngành sản xuất có sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn nuôi, khai thác cây trồng, vật nuôi làm tư liệu, nguyên liệu lao động chủ yếu để tạo ra lương thực, thực phẩm và 1 số nguyên liệu cho công nghiệp. Đặc biệt, mô hình hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc định hướng, hỗ trợ & nâng cao hiệu quả kinh tế cho những sản phẩm nông nghiệp của người dân. Hãy cùng tham gia khóa học tổng hợp kế toán hợp tác xã nông nghiệp ngay hôm nay.

Gọi ngay
Chat với chúng tôi
Chat với chúng tôi
Facebook Messenger